cking

  יום ש', 10/04/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
החברה הישראלית - חברה רבת שסעים - סיקינג

החברה הישראלית - חברה רבת שסעים

ראשי > אזרחות > החברה הישראלית - חברה רבת שסעים

החברה הישראלית היא חברה הטרוגנית המכילה בתוכה מספר קבוצות השונות זו מזו מבחינת השתייכותן הלאומית, הדתית, העדתית, המעמדית והפוליטית.

החברה הישראלית הינה חברה רב- עדתית ורב- תרבותית.

בחברה הישראלית ישנם חמישה שסעים מרכזיים:

שסע לאומי- בין הרוב היהודי למיעוט הערבי.

שסע דתי- בין יהודים דתיים לבין יהודים שאינם דתיים.

שסע עדתי- בין אשכנזים יוצאי אירופה ואמריקה לבין מזרחים יוצאי אסיה ואפריקה.

שסע אידיאולוגי פוליטי- בין ימין ניצי לבין שמאל יוני בנושאי חוץ ובטחון.

שסע מעמדי חברתי כלכלי- בין עשירים לעניים, משכילים למשכילים פחות, תושבי יישובים מבוססים לתושבי עיירות הפיתוח.

שסע צולב- מצב בו אנשים שונים משתייכים לקבוצות שונות בשסעים השונים, כלומר אנשים הנמנים עם קבוצה אחת בשסע מסוים, יכולים להימנות גם עם קבוצות אחרות בשסעים אחרים. מצב שכזה עשוי להפחית את המתח בין הקבוצות השונות בחברה.

שסע חופף- מצב בו יש מתאם בין שסעים שונים. כלומר כאשר יש מתאם בין המוצע בשסע העדתי למיקום בסולם החברתי כלכלי בשסע המעמדי. מצב שכזה עלול להחריף את המתח בין הקבוצות השונות בחברה

כדי להתמודד עם הפיצולים השונים, התפתחו בישראל מספר גופים ומנגנונים שנועדו להפחית את המתחים והשסעים החברתיים כגון: שיטת הבחירות היחסית, ממשל קואליציוני, ההכרה בפלורליזם ע"י מתן זכויות לקבוצות השונות, הסדר הסטאטוס קוו ומדיניות של העדפה מתקנת כלפי קבוצות שאין מיוצגות פוליטית או מופלות לרעה.

בנוסף מתקיים בחברה הישראלית אי שוויון בין גברים ונשים.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved