cking

  יום ד', 08/04/20

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
בנק שאלות - ספר מלכים א' - סיקינג

בנק שאלות מלכים א'

ראשי > תנ"ך > בנק שאלות > מלכים א'

1. לדעת חוקרי המקרא, הכתוב במלכים א' , י"א, 7-8 הוא ביקורת ברוח ספר דברים. הבא ראייה אחת לטענה זו.

2. במה חשובים הפסוקים 26-28 במלכים א', י"א להבנת השתלשלות האירועים?

3. במלכים א', י"א - 30 , קורע אחיה את השלמה ל-12 קרעים. בפסוקים 31 ו-32 מדובר על עשרה קרעים, ועוד אחד. כיצד ניתן להסביר את אי ההתאמה.

4. קרא מלכים א', י"א 26-39.

יש מפרשים את הביטוי "ומלכת בכל אשר תאוה נפשך" (פסוק 37) כמתן זכות לירובעם לבחור לו עיר בירה. כיצד ניתן לבסס פרוש זה על פי  הקטע שקראת?

5.  מה משמעות הביטוי "בית נאמן" (פסוק 38) על פי מלכים א' י"א, 26-39?

6. קרא מלכים א'  פרק י"ב  פסוק 1, קרא גם שמואל ב', פרק ה' פסוקים 2-3.

מה מלמדת השוואת שני הכתובים על מעמדו של רחבעם בקרב ישראל לעומת דוד ?

7. קרא מלכים א',י"ב 1-16:

א. מהי הסיבה לפילוג הממלכה על פי פסוקים 6-14, ומהי הסיבה לפילוג על פי מלכים א', י"א, 11-13?

            ב. הסבר כיצד משתלבות סיבות אלה במלכים א', י"ב, 15.

8. קרא מלכים א' י"ב 1: ירושלים היתה  בירת הממלכה המאוחדת.

      הסבר מדוע לא  נערכה ההמלכה בירושלים ומדוע הסכים רחבעם שההמלכה תערך בשכם?

9. קרא מלכים א', י"ב, 1-16. הסבר את ההכרזה: "מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאהליך ישראל" (פסוק 16), וציין מה תפקידה?

     10. קרא מלכים א', י"ב, 20-21. מהו הקושי בביטוי "זולתי שבט יהודה לבדו", וכיצד ניתן לפתור אותו ?

     11. במלכים א' י"ב, 28-33 נמנים מעשי הפולחן שקבע ירבעם בין נבט. רשום מעשים אלה,  והסבר את המניעים שהביאו את ירבעם לעשותם.

     12. לפניך הפרשנות של רלב"ג ושל רד"ק למשפט "ויהי הדבר הזה לחטאת" (מלכים א', י"ב,פסוק 30):

                רלב"ג: "ויהי הדבר הזה לחטאת' – רוצה לומר שכבר היה זה לחטא עצום, אף על פי שעשוהו (את העגל) לעבוד השם יתברך, כל שכן כשעשו מהם  

                             (מהעגלים ) עבודת גילולים".

                רד"ק:  "לחטאת' – כי מתחילה לא אמר ירבעם כי לשם עבודת גילולים היה עושה אותם (את העגלים) אלא לשם האל: ואחר כך שב הדבר ההוא 

                             והיה לחטאת, שקבלוהו (את העגל) באלוה, וממנו יצאו לאלוהים אחרים, ככל הגויים".

                       במה מסכימים שני הפרשנים לגבי העגל, וכיצד מסביר כל אחד מהם את החטא ?

13 . קרא מלכים א', י"ב, 25-33 וקרא את תיאור מעשי ירבעם ואת תיאור מעשי העגל בשמות, ל"ב 1-6. מהו, לדעתך, הקשר בין שני האירועים (שהיה 

        בהם עגל) ?

14 .  "ויעש ירבעם חג בחודש השמיני בחמישה עשר יום לחודש" (מלכים א' י"ב, 32). מדוע קבע ירבעם חג ביום זה?

15. קרא מל"א י"א 26 –39 וענה:

א. הסבר את משמעות הביטוי "ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף" (פסוק 28) בהקשרו.

ב. "והשבט האחד יהיה לו" (פסוק 32).

רד"ק: "יהודה ובנימין חושב לשבט אחד, בעבור שהיו מיוחדים בנחלה ובירושלים"

איזו סתירה, העולה מפסוקים 30-32, מנסה רד"ק ליישב בפירושו זה ? ומהו פירושו ?

ג. מה הקשר בין פסוקים 26-28 לבין המשך הקטע?

16. קרא מל"א י"ב 1-16 וענה: 

א. מהי הסיבה לפילוג הממלכה על פי מל"א י"ב פסוקים 6-14, ומהי הסיבה לפילוג על פי מל"א י"א 11-13?

ב.  ירושלים היתה בירת הממלכה המאוחדת. הסבר מדוע לא נערכה ההמלכה בירושלים, ומדוע הסכים רחבעם שההמלכה תערך בשכם?

ג. הסבר את ההכרזה מבחינה סיפרותית ורעיונית: "מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן-ישי 

     לאהליך ישראל" (פסוק 16) וציין את תפקידה.

17. קרא מל"א י"ז 1-16 וענה:

א. פירוש אברבנאל לפסוק 1: "לפי שאליהו עשה זה בלי ציווי ובלי רשות ומבחירתו לקנאו את קנאת ה', לכן באהו הדיבור, לך מזה ופנית וגו"

1. כיצד אפשר לבסס את פירושו של אברבנאל על פי פסוק 1 ?

2. כיצד אפשר לערער על פירושו של אברבנאל על פי פסוק 1 ?

ב. בפסוקים אלה מובאים שני סיפורים המתארים את האופן שבו שרד אליהו בתקופת הבצורת. הבא ראיה אחת לקשר מילולי בין שני  

    הסיפורים וראיה אחת לקשר רעיוני בין שני הסיפורים.

ג. מהי התופעה הקשורה לנוסח המקרא המופיעה בפסוק 15 ? הסבר והדגם על פי הפסוק.

18.  קרא מל"א י"ח 19-29 וענה:

     א. נגד איזו תפיסה דתית יוצא אליהו בפסוק 21? הסבר.

     ב. מהם שני היתרונות שנתן אליהו לנביאי הבעל בפסוקים 23-25?

         מה היו מטרותיו בהענקת היתרונות במישור הגלוי ובמישור הסמוי?

ג. בפסוק 27 נאמר: "ויהתל בהם אליהו"- במי היתל אליהו וכיצד היתל בהם?

19.  קרא מל"א י"ט 11-12 וענה:

א. ציין והדגם שני אמצעים ספרותיים בניסוח התגלות אלהים לאליהו.

          ב. הסבר את התגלות אלהים לאליהו מבחינה רעיונית. (כיצד התגלה ה' לאליהו ומדוע?)

          ג. כיצד ניתן להסביר את החזרה על שאלת ה' ועל תשובת אליהו בפסוקים 13-14, שנזכרו לפני כן בפסוקים 9 –10 .

20. קרא מל"א כ"א 2-6 וענה :

    בדברי אחאב לאיזבל משמיט ומשנה אחאב את שיחתו עם נבות.

    א. ציין שני הבדלים בין שיחת אחאב ונבות בפסוקים 2-3 לבין שיחת אחאב ואיזבל בפסוק 6   

          ב. הסבר את משמעות ההבדלים שציינת בסעיף א'.

21. קרא מל"א כ"א 11-14.

          הבא שתי הוכחות מהפסוקים שמשפטו של נבות היה מבויים והסבר אותן.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved