cking

  יום א', 11/04/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
בראשית - פרק ד' - סיקינג

בראשית פרק ד'

ראשי > תנ"ך > פרק ד'

סיפורי קין והבל

סיפור זה הוא סיפור אליפטי שמעלה שאלות רבות כמו- מדוע שמו של קין מוסבר ושל הבל לא? כיצד ידעו האחים שה' קיבל רק את מנחת הבל? ממי מפחד קין? עם מי התחתן קין? מה טיב האות שה' נתן לקין?

הסיבות לקבלת ה' את מנחתו של הבל:

1. ע"פ הכתוב ניתן להבין כי הבל הביא מתנה מכל הלב, הוא הביא מהחלקים המשובחים שבצאנו, לפי חוקי התורה, שניתנו בתקופה מאוחרת יותר, אנו יודעים כי ה' רוצה שיקריבו לו קורבן מבכורות הצאן והבקר, ואילו קין הביא מפירות האדמה ולא נאמר כי הביא מביכוריהן. הפרשנים סבורים כי הוא אסף את הפרות שנשרו מהעצים.

2. יש הטוענים כי ה' לא רצה את מנחתו של קין כי הוא הביא מפרי האדמה שהייתה מקוללת עוד מימי אביו.

3. יש הטוענים כי קורבן מן החי "נחשב" יותר מאשר מנחה מן הצומח.

4. יש הטוענים כי הבל היה צריך להיפרד מהצאן שהשקיע בו מאמץ פיזי ונפשי רב, בניגוד לקין שלא נפרד מדבר שהשקיע בו כל כך כמו הבל.

5. יש הטוענים כי נסתרות הן דרכי האל ולא נוכל להבין את מעשיו.

פס' 7: "הלא אם תטיב התנהגותך, דרכיך שאת (יתרון) ואם לא תטיב התנהגותך, דרכיך לפתח חטאת רובץ, אליך תשוקתו ואתה תמשול בו".

את הפס' אפשר לקרוא בשני אופנים:

1.       לפנינו שני משפטי תנאי ושתי תוצאות- הראשון אומר שאם קין יטיב את התנהגותו (או את מנחתו) התוצאה תהיה נקודת זכות אצל ה'. השני אומר שאם קין לא יטיב את התנהגותו, התוצאה תהיה כי החטא הרובץ לפתח ליבו יכריע אותו. ה' מצפה שקין ישלוט על החטא ולא שהחטא ישלוט בו.

2.       לפנינו שני משפטי תנאי ותוצאה אחת- בין אם קין יטיב את דרכיו ובין אם לא, החטא תמיד ירבוץ לפתח ליבו וישאף להכשיל אותו, אך קין תמיד יוכל להתגבר עליו ולהכריע אותו.

לסיכום- המחבר קיצר בפרטים כיוון שסיפור הרצח הראשון היה ידוע לפרטי פרטים, ולכן הוא העדיף להאריך במסרים שלא היו מיועדים רק לקין אלא לכל בני האדם שנמצאים במצבים של תסכול. הם נבראו בצלם ה', ולכן יכולים לבחור בטוב, גם אם הדבר מעורר קושי.

בפס' 8 לא כתוב מה קין אמר לאחיו. חז"ל משערים שאמר לו "בוא ונצאה השדה" כי חלקו השני של הפסוק מתרחש בשדה. כוונתו שלך קין הייתה להרחיק את הבל מבית הוריו על מנת לא לצער אותם.

לאחר הרצח פונה ה' לקין בשאלה "אי הבל אחיך?" איך יכול להיות שה' לא יודע היכן הבל נמצא? זוהי כמובן שאלה רטורית בה נותן ה' לקין הזדמנות להתוודות על חטאו, אבל קין אינו מנצל את ההזדמנות, אלא מתגלה כשקרן וחוצפן. הוא מאשים את ה' בעקיפות ואומר לו כי מי שברא את בני האדם הוא זה שצריך להשגיח עליהם ואין זה תפקידו לשמור על אחיו.

לאחר שקין מתחמק מלומר את האמת לה', הוא אומר לו- "מה עשית קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה", מדוע הוא משתמש בלשון רבים? יש כאלה שאומרים שקין רצח את כל השושלת שהייתה אמורה לבוא מזרעו של הבל ויש כאלה שאומרים שדמו של הבל פרץ מכמה מקומות בגופו.

ה' נותן לקין עונש- מידה כנגד מידה. האדמה שספגה את דמו של הבל תהיה מקוללת עבורו יותר מלאביו, כי בעוד שאביו היה צריך להשיג את מזונו בזיעת אפו הרי שקין לא יוכל להשיג את מזונו כלל והוא יאלץ להיות נווד.

בפסוק 13 תגובתו של קין היא- "גדול עווני מנשוא" כלומר- קין מתלונן על גודל העונש ובהמשך מסביר לה' מדוע הוא חושב שעונשו גדול מידי. ה' מתחשב בכך שזהו הרצח הראשון, ולכן נותן לקין אות ומצהיר כי מי שינקום בקין, ה' ינקום בו פי 7 (המספר 7 הוא טיפולוגי, ה' ינקום נקמה שלמה וקשה ביותר).

ההתפתחות התרבותית החומרית של האנושות:

1. קין בונה עיר- מגורי קבע.

2. יבל- אבי יושב אוהל ומקנה.

3. יובל- אבי כל תופש כינור ועוגב.

4. תובל קין- לוטש כל חורש נחושת וברזל.

שירת למך: פסוקים 23-24.

תקבולת נרדפת

"עדה וצילה שמען קולי     

  נשי למך האזנה אמרתי     
 

תקבולת נרדפת חסרה

כי איש הרגתי לפצעי          

  וילד חסר פועל לחבורתי      
 

תקבולת נרדפת ותקבולת כיאסטית

 כי שבעתיים יוקם קין                       

  ולמך חסר פועל שבעים ושבעה"        
 

שירת למך היא שלב נוסף בהתדרדרות המוסרית. בעוד שהאדם הראשון ניסה להצניע את חטאו וקין מנסה גם הוא להסתיר את מעשיו מן האל, הרי שלמך רוצח שניים שגרמו לו רק פציעה קלה ומתרברב ברצח בפני נשותיו, ואפילו משוויץ שכוחו גדול מזה של ה', משום שה' אמר כי מי שיפגע בקין נקמת האל בו תהיה פי 7 ואילו למך אומר כי מי שיפגע בו נקמתו תהיה פי 77, יש כאלה האומרים שהנקמה תימשך 77 דורות.

לסיכום: חשוב להדגיש כי העורך מאוד מגמתי. מצד אחד הוא מתאר את ההתדרדרות המוסרית ומצד שני מציג את ההתפתחות החומרית והתרבותית של האנושות. הוא רוצה להעביר מסר מסוים- כל עוד מעגל השחיתות יימשך החברה לא תוכל ליהנות מתגליותיה ומן איכות החיים שהיא מסוגלת להעניק לעצמה, רק חברה שהיא בעלת מוסר וערכים תוכל ליהנות מהישגיה ואף להמשיך ולפתח אותם.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved