cking

  יום ש', 10/04/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
אימפריאליזם ולאומיות - סיקינג

אימפריאליזם ולאומיות

ראשי > היסטוריה > אימפריאליזם ולאומיות

האימפריאליזם

 1. התקיים ביבשות אפריקה ואסיה.
 2. מעצמות אירופיות שלחו קולוניות מעבר לים כדי לנצל את אוצרות הטבע והמחצבים הלא מנוצלים הקיימים שם.
 3. כמו כן הם רצו להראות על יוקרה, חוזקה ולאומיות.
 4. המעצמות התחרו בין עצמן על השטחים.
 5. המעצמות התעניינו גם מבחינה אסטרטגית בשטחים אלו, שליטה בשטחים מסוימים קיצרה את הדרך לשטחים אלו כגון "תעלת סואץ".
 6. האירופאים השתמשו בילידי המקום ככוח עבודה זול וחיילים למלחמה.
 7. "מושא האדם הלבן"- האירופאים התנשאו על ילידי המקום והחשיבו את עצמם כגזע האירופאי הנאור שהביא עימם את בשורות המודרניזציה והנצרות מן המערב.

הלאומיות

 1. המונח nation שתורגם לעברית כ"לאום"/ "אומה" בתקופה שלאחר שתי המהפכות הגדולות (הצרפתית והאמריקאית), מקבל משמעות חדשה.
 2. הסיבה לעליית הלאומיות: המהפכה התעשייתית פרקה מסגרות ישנות. מעמדות מועדפים התחסלו מבחינה משפטית (וסל- סניור).
 3. תהליך החילון, התרחקות מן הדת והצורך במציאת תחליף שסביבו יוכלו אנשים להתגבש.
 4. המשקל עובר מן המלך לעם וזה טוען לריבונות ומחפש הגדרה משותפת לכל בני העם שהיא הבסיס ללאומיות. רכיבים כמו: היסטוריה, טריטוריה, שפה, מוצא וכדומה הם מרכיבים מרכזיים של לאום.
 5. הביטוי הפוליטי של לאומיות זו המדינה.

הקשר בין התחזקות הלאומיות לשינויים שהתרחשו:
הקדמה הטכנולוגיה הביאה לחיזור החומריות – שכל אחד דואג לכסף שלו. היא נתנה חשיבות לאנשים בזהות שלהם והשייכות שלהם. הלאומיות החדשה צמחה בעקבות רעיונות תנועת ההשכלה.

תנועה ההשכלה מבוססת ע"ד עיקרון שהשלטון יכול ליהיות חוק רק בהסכמת האזרחים. התנועה ביקשה מהאזרחים שלא ילכו אחרי השלטון , בכניסה אלא שילכו בעקבות עצמם. העם נדרש להגדיר את עצמו- סמל, מוסדות, שליטים.

מלחמת נפולאון יצרה שאיפה לעצמאות לאומית בקרב העמים האחרים. העמים החלו לחקור את עברה ולהדגיש את ההבדלים ביניהם לבין האחרים. לצורך המדינה האידיאולוגית זוהו מדינה שתושבים רואים שכולם עם אחד.

הקשיים של התנועות הלאומיות:

התחזקות התנועה הלאומית הביאה להגירה של עמים רבים ללאומיות. הקשיים היו:

  שליטים שמרניים-  שהתנגדו לתנועה הלאומית, וזה בגלל אמונתם של ריבוי דעות בהם יביא חילוקי דעות. חוסר ידיעות שלטו עם תודעה ------> החלשת המדינה.

  קושי בלקבוע גבולות- קושי היכן תיהיה הטריטוריה של העם, איפה יקבעו גבולות המדינה.

המאבק של התנועות :

  טריטוריה-  מלחמה או מהפכה כנגד השלטון הכובש או השלטון הקיים.

  חינוך, הוראה בהיסטוריה , כתיבת ספרות, וטיפוח הסמלים הלאומיים.
 

היתרונות שהביאה הלאומיות

החסרונות שהביאה הלאומיות

1. חיזוק תחושת השותפות.

1. מלחמות עקובות דם.

2. חיזוק הגאווה הלאומית.

2.דיכוי המיעוטים.

3. מאבק לעצמאות.

3.גזענות.

4. ביטויים ספרותיים ואומנותיים.

4. טיפוח הצבא ואמצעי לחימה.

 

 לסיכום, במהלך המאה ה- 19 עמים רבים באירופה עוברים תהליך של יצירת זהות בין לאום ומדינה דוגמת איחוד גרמניה. הדבר בא לידי ביטוי גם בתופעת האימפריאליזם.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved