cking

  יום ש', 10/04/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
האידיאולוגיה הנאצית - סיקינג

האידיאולוגיה הנאצית

ראשי > היסטוריה > האידיאולוגיה הנאצית

האידיאולוגיה הנאצית מכילה מספר עקרונות:

1. אנטישמיות- האנטישמיות היא לא המצאה נאצית. מקורה בתקופה ההלניסטית, כאשר היהודים גולים לרומא ויוון פתאום מתגלה השונות שלהם. עם הופעת הנצרות הורע מצבם של היהודים כיוון שהנוצרים רצו להשיג יותר מאמינים מצד היהדות. הנוצרים משמיצים את היהדות ומטפחים תכונות סטריאוטיפיות כנגדה.

היהודי הצטייר כרוצח האל, נעדר ערכי מוסר. בתקופת ימי הביניים נוספו עלילות דם שתפקידן להשמיץ את היהודי דרך סיפורים שקריים כגון אפיית מצות מדם נוצרים. הטענה הייתה שהיהודי עושק את הנוצרים, בוגד במדינה. בעת החדשה היהודי מצטייר כגורם טפיל שחי ומנצל את האחרים לתועלתו.

הדבר שמייחד את האנטישמיות המודרנית הוא הרציונליזציה- בסיס מדעי, תורה עליה מבוססת האנטישמיות. בנוסף, השימוש המודע בסטריאוטיפ היהודי כמצע אידיאולוגי- מפלגתי. הדמוקרטיזציה שהחלה במאה ה- 19 הביאה לחשיבות של מצע המפלגות והאידיאולוגיה שלהם. מי שניצלו את האנטישמיות והסטריאוטיפ היהודי במצעיהן היו בד"כ מפלגות רדיקליות. עם התחזקותם של אמצעי התקשורת, הסטריאוטיפ היהודי הלך וגבר.

לסיכום, האנטישמיות המודרנית נבדלת מהאנטישמיות המסורתית:

 1. האנטישמיות כמצע אידיאולוגי מפלגתי.
 2. האנטישמיות מבוססת מדעית- רציונליזציה.

עפ"י האידיאולוגיה הנאצית, היהודים היו התגלמות הרוע והמשטר הנאצי מגייס את כוחו על מנת להסיח את דעתו של הציבור הגרמני מהבעיות האמיתיות ומשתלח בציבור היהודי. היטלר אמר: "אם לא היה העם היהודי קיים היינו צריכים להמציא אותו... אויב נראה לעין, לא רק סמוי זה מה שנחוץ". במרכז התפישה הנאצית עומדת הקונספירציה היהודית- היהודים רוצים להשתלט על העולם ולשעבד את העולם לצרכיהם, לכן הם מפוזרים בין אומות העולם ומתברגים בעמדות מפתח. הם הסתכלו על הרוטשילדים כדגל היהודי מבלי להתייחס לרוב היהודי העני. היהודים תופסים עמדות מפתח בכלכלה, תרבות, אומנות ותקשורת.

יוזף גבלס שהיה שר התעמולה הנאצי אמר על היהודים: "אויב העולם, מחריב הציוויליזציה, טפיל בין האומות, בכור השטן, התגלמות הרוע, משחית האנושות, זרע הרקב והניוון".

2. גזענות- השקפת עולם המאפיינת קבוצות בני אדם עפ"י תכונות משותפות. מקורו של הרעיון הוא בתורתו של דארווין.

צ'ארלס דארווין היה ביולוג שדיבר בתורתו על היררכיה בעולם בע"ח. הוא לא עסק בבני אדם. בסוף המאה ה- 19 מתגבש זרם הנקרא דרוויניזם חברתי המעתיק את תורתו של דארווין גם לבני האדם. בראש הזרם הזה עמד דה- גובינו, ממנו היטלר שאב את הרעיון לתורת הגזע.

עפ"י תורת הגזע הנאציונל- סוציאליסטית, הגזעים המרכיבים את האנושות אינם שווים. הגזע העליון הוא הגזע הארי- נורדי (גרמניה ועמי סקנדינביה) המגלם את היופי, החכמה והגבורה. הגזעים הנחותים מייצגים את השפל והנבזה- התגלמות הרוע. הגזע הוא גורל שאינו ניתן לשינוי. תחת הגזע העליון מצויים העמים הסלאביים, הם גזע נחות יותר שצריך לשרת את הגזע העליון ולכן דינם אינו השמדה. הגזעים הנחותים ביותר הם היהודים והצוענים.

"הסדר החדש"- זהו כינויו של הסדר הטבעי שהציגו הנאצים בעולם, המעניק כוח לגזע הארי. מטרתו של הסדר החדש היא להביא את האנושות לשיאים חדשים. הגזע הארי הורעל במהלך השנים ע"י הגזע הנחות היהודי, ולכן שלחותו של הגזע הארי היא לכבוש את האנושות, לטהר את העולם מהגזעים הנחותים, ולשם כך על הנאצים לעשות שני מעשים:

 1. הקמת "רייך"- ממלכה המושתתת על יסודות אריים בלבד, שמירה על טוהר הגזע.
 2. השמדת הגזע היהודי.

טיהור המדינה התבצע ע"י שני גורמים:

 1. חוקי נירנברג- חוקי הגזע שנחקקו בעיר נירנברג שבגרמניה בספטמבר 1935.
 2. אוטונזיות- "המתות חסד" שנעשו נגד אריים שנולדו מפגרים, נכים הומוסקסואלים וכו'. הם הוכנסו למוסדות והומתו ע"י הגרמנים.

היטלר שאף לקיים את הסדר החדש תחילה באירופה ואח"כ בשאר העולם. הוא רצה להתפשט מזרחה, לשעבד את הגזעים הנחותים ולהקים מושבות של גרמנים שישעבדו גזעים נחותים. 

3.לאומנות- הנאצים רואים בלאום ערך עליון. הסיסמא הנאצית הנפוצה: "אתם היום לא כלום העם הוא הכול", כלומר ליחיד אין חשיבות אך המדינה מעל הכול וחובת האזרחים להיות נאמנים למדינה. הנאצים טענו שהדמוקרטיה היא מנגנון שלילי. בקומוניזם ראו הנאצים אויב והשקפת עולם מתחרה.

4. שלטון- המדינה אליה יש לחתור היא מדינה על טהרת הגזע הגרמני. בראשה עומד הפיהרר, ראש המדינה, המבטא את רצון ההשגחה ולפיכך הוא איננו כפוף לשום חוק אנושי. כלומר, הוא אינו שליט במובן הרגיל, הפיהרר הוא מנהיגה של גרמניה ומתועד להיות מנהיג העולם כולו. המנהיג מבטא את בואו של "הסדר החדש" והוא ממשיכם של קיסרי גרמניה בתקופת ימי הביניים. האמונה במנהיג היא צייתנית וללא עוררין.

5. מרחב מחייה- עליונות הכוח, הגזענות והסדר החדש הולידו עקרון הקרוי "מרחב מחייה" לפיו לגרמנים דרוש עוד שטח כדי לחיות בו. ההצדקה לכך היא שכל עם שגדל בכמותו צריך להרחיב את תחומי מחייתו כי הוא עלול להיכחד. הזכות לכיבוש מקומות שייכת למנצחים ולכובשים. האידיאולוגיה הנאצית הדגישה את רעיון מרחב המחייה כיוון ש:

 1. החייאתו של רעיון הרייך הגרמני מתקופת ימי הביניים.
 2. באמצעות עקרון זה נסללה הדרך לשלטון עולמי של הגרמנים.
 3. הבטחת עליונות גרמנית באירופה.
 4. קביעת סדר מוסרי חברתי חדש תוך הריסת הסדר החברתי הישן.

דרכי הפצת האידיאולוגיה

שני דרכים להפצת האידיאולוגיה:

 1. תעמולה.
 2. חינוך.

תעמולה- האידיאולוגיה התבססה על מסרים פשוטים, קלים וקליטים, כאשר היטלר והמפלגה הנאציונל- סוציאליסטית משתמשת באמצעי תקשורת המונים על מנת להפיץ את משנתה: סרטים, כרזות ושידורי רדיו. גבלס (שר התעמולה הנאצי) והיטלר טענו שבלי התעמולה והרדיו, הרעיון הנאצי לא היה קם. בשנת 1933 הפיקוח על שידורי הרדיו נמסר ע"י היטלר למשרד התעמולה הנאצי שהוזיל את מחירי מקלטי הרדיו, כדי לעודד קניה והאזנה המונית.

שטיפת המוח שנעשתה לאזרחים נועדה לדכא חשיבה עצמית וביקורת על הממשל.

הקולנוע היה אמצעי חשוב לפרסום התעמולה הנאצית. גבלס דרש מאולפני הקולנוע להפיק סרטים על החברה הגרמנית ומדגישים את עקרון הגזע הארי.

האולימפיאדה שהתקיימה בברלין בשנת 1936 הייתה אירוע תעמולתי חשוב. הוא השתמש באולימפיאדה כבכינוס בינ"ל שעשוי לסייע לו בהכרת אומות העולם במשטרו. מרוץ הלפיד האולימפי לווה בהנפת דגלי גרמניה הנאצית בכל עיר אליה הגיעו הרצים.

האומנות גויסה גם היא לשרת את הפוליטיקה הנאצית. היטלר תבע את המושג "אומנות מנוונת" וכלל בה יצירות אנטי נאציות. האומנים מתנגדי הנאציזם, ברחו מחוץ לגרמניה, ואלה שתמכו בו, הציגו תערוכה נודדת בערי גרמניה שלעגה לאומנות המנוונת.

לסיכום, האזרח הגרמני הוצף תעמולה במשך כל חייו. הצדקת פעולותיו של היטלר וביסוס מעמדו נראו בכל מקום, תוך שימת דגש על עליונותו של הפיהרר וציות מוחלט למדינה.

חינוך- המשטר הנאצי דגל בחינוך האדם וביצירת "הגרמני החדש", שהוא אדם ארי עליון. היטלר השיג זאת ע"י תעמולה מקיפה ברדיו, עיתונות, קולנוע ובמערכת החינוך. הוא תבע את ברכת "הייל היטלר" במערכת החינוך. תוכניות הלימודים שונו כך שבשיעורים רבים נלמד על היטלר ועל תורת הגזע. בנוסף, החינוך הגופני נתפש כערך עליון כיוון שלפי היטלר, הגרמני החדש  צריך להיות אדם יפה נפש.

ספרי הלימוד נכתבו מחדש ברוח האידיאולוגיה הנאצית. רעיון הלאומיות שולב בתוכניות הלימודים. בשיעורי ההיסטוריה  הודגשה חרפת הסכמי ורסאי

לימודי הביולוגיה עסקו בתורת הגזע ונתנו ביסוס מדעי לאידיאולוגיה הגזענית של היטלר.

בנוסף לחינוך בבתי הספר, הוקמה תנועת הנוער "היטלריוגנד"- נוער היטלר, בה היו מאורגנים בנים מגיל 6 עד 18. חברות בארגון הייתה חובה, הונהגה בו אווירה צבאית הכללה מדים ואימון שיטתי במחנאות ובספורט. החניכים נשטפו באידיאולוגיה הנאצית והוכנו למעשה לפעילות צבאית.

הבנות, היו מאורגנות בתנועה שנקראה "יונגמדל"- העלמות הצעירות. גם הן קיבלו מדים מיוחדים, השתתפו באימונים ונשטפו באידיאולוגיה. הרציונל שעמד לנגד עיני החניכות היה תפקיד האישה הארית כאם בריאה לילדים בריאים.

תפקיד האישה יוצג ע"י שלושת הK: Kirche, Kinder, Kuche שפירושן ילדים כנסייה ומטבח. נשים עודדו ללדת ילדים אריים בריאים, ואף זכו לתואר "צלב הכבוד" מהממשל על "פוריות יתרה". היטלר ייחס את האישה לבית ולמשפחה ואמר שבניגוד לדעה הקומוניסטית, אין האישה הארית צריכה ליטול חלק במלחמה ובעבודה במפעל.

האופנה נתפסה ע"י המשטר הנאצי כדבר שולי הנוגד את דפוס האזרח הארי. "האופנה הגרמנית" שטופחה ע"י היטלר כללה בגדים כפריים פשוטים, ודגלה במראה הטבעי. אולם, "האופנה הגרמנית" אומצה ע"י נשים מעטות, למרות שטופחה ע"י האידיאולוגיה הנאצית.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved