cking

  יום א', 11/04/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
שם מספר - סיקינג

שם מספר

ראשי > לשון > שם מספר

לשם המספר בזכר נתאים מספר בזכר, למשל למילה אחוזים נתאים מספר בזכר (חמישה). לשם עצם בנקבה נתאים מספר בנקבה, למשל שלוש הבנות.
בסמיכות יש לשים לב האם שם המספק בנפרד נגמר באות ה' או לא!
כאשר שם המספר בנפרד מופיע בסיומת ה', בצורת הסמיכות ה' זו תהפוך ל- ת'.
י
ש לזכור! המילים הבאות הן זכר: מכנסיים, גרביים, צומת, עט, מצית, משקפיים.
מספר שסופרים עד עשר כולל יבוא ברבים, מ- 10 ומעלה אין חובה על צורת הרבים.
בסמיכות, מספר בזכר מתיים האות ת' לא ה'!
ז
כרו! זהבה ושלושת הדובים. שלוש הבנות.

תאריכים:
יבואו בצורת זכר בתוספת מילת היחס בְ.
1000- זכר, 100- נקבה, 1000000- זכר.

המילה פי:
אחריה יבוא שם מספר בזכר.

המילה פעמים:
לפניה יבוא שם מספר בנקבה.

שברים:
כאשר המכנה 2,3,4 המונה והמכנה= זכר.
כאשר המכנה 5 ומעלה= המונה והמכנה בנקבה.

מספר סתמי יבוא בנקבה. בדר"כ לפני מספר סתמי ניתן להוסיף את המילה מספר.
דוג' למספר סתמי: מספרי אוטובוס, גיל, שורה באולם וכו'....

ו' החיבור
לפני שם מספר מלעילי (6,7,9)- ו' החיבור תנוקד בקמץ.
מספר שמתחיל באות שְ' לפניו ו' החיבור בשורוק.
מספר מעורב- שם עצם+ שלם+ שבר.

יש לשים לב! לניקוד של שם המספר בזכר בנפרד חֲמישה, כשמצרפים אליו מילת יחס יש הדמות בין תנועותß בַחֲמישה.
לפני האות מ' ו' החיבור תנוקד בשורוק (מאה)
.
סמיכות: שם התואר/מספר שיבוא אחריו לפי הנסמך!!!

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved