cking

  יום א', 11/04/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
השפעת גרוניות - סיקינג

השפעת גרוניות

ראשי > לשון > השפעת גרוניות

העיצורים הגרוניים הם: א, ה, ח, ע, ר (לפעמים גרונית ולפעמים לא)

מאפיינים

- עיצור גרוני לא יקבל דגש! (דגש חזק גורם להכפלת העיצור וקשה להגות שני עיצורים גרוניים רצופים.
- לא יבוא שווא נע בגרוניות.

התנהגות השווא הנח בגרוניות

1.   כשלאחר עיצור גרוני יש בג"ד כפ"ת שווא נח נשאר וזאת כדי לאפשר הגייה של פוצץ.

2.   באות ח' בדר"כ כן ישאר שווא נח. כי עיצור חוכך קל יותר לבטא עם שווא נח.

3.  בדר"כ כל שווא נח שמופיע בהברה סגורה שנפתחה משתנה לחטף.

6 תופעות מתרחשות במילים שמכילות עיצורים גרוניים:
- הנמכת תנועה
- תשלום דגש
- חטפים
- פתח גנוב
- מפיק
- דיסימילציה (בידול תנועות)

הנמכת תנועה

כִבשהß עִגלה ß עֶגלה (ירידה בטרפז התנועות כדי להתקרב לגובה של הגרוניות

הדמות בתנועות

לומֶדֶתß שומֶעֶתß (הנמכה)ß שומַעֶתß (הדמות בין תנועות)ß שומַעַת.

אנלוגיה מוטעית

מתוך דמיון בהגייה הישראלית בין כ' חוככת ל- ח' אנשים רבים טועים בהגייה מילים כמו:

עורֶכֶת- דין

תשלום דגש
הארכה של התנועה שלפני הגרונית וגם הנמכה שלה בטרפז.
חיריק
ß צירה חסר
פתח
ß קמץ
קובוץ
ß חולם חסר
כאשר זיהינו דגש ח.ת ואות גרונית אנו ניגשים לחנוכייה ופועלים לפי הדרך הבאה:
בדגש ח.מ תמיד נבצע תשלום דגש!!!

חטפים
חטף היא תנועת עזר לאות גרונית (דין חטף כדין שווא נע), אסור שווא נע באות גרונית לכן שמים חטף. אחרי שווא מרחץ אין דגש קל! סוגי חטף: פתח, סגול וקמץ קטן.

פתח גנוב
תנועת עזר שבאה להקל על ההגייה כאשר בסוף המילה יש אות גרונית. יבוא רק אחרי תנועה גדולה לא כולל קמץ!יש קושי בהגייה תנועה גבוהה ולאחריה מיד גרונית נמוכה לכן אנחנו "מגניבים" תנועת עזר שתפקידה למתן את המרחק.בעת החלוקה להברות נתעלם מן הפתח הגנוב.

ישמע לפני הגרונית אבל יכתב אחריה!

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved