cking

  יום א', 11/04/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
גזרת השלמים - סיקינג

גזרת השלמים

ראשי > לשון > גזרת השלמים

גזרה היא קבוצה בעלת אפיונים זהים. למשל ניקוד זהה, תופעה זהה וכו'.
הכוונה בגזרת השלמים היא שבנטייה כל אותיות השורש תופיענה בצורתן השלמה.

ישנם שבעה בניינים:

1. קל- ברובו פעיל, אך הוא גם כולל צורת סביל (למשל: סגוּר)

2. נפעל- ברובו סביל, אך הוא גם כולל צורה פעילה.

3. הפעיל- בניין פעיל.

4. הופעל- בניין סביל (להפעיל).

5. פִעֵל- בניין פעיל, דגוש.

6. פֻעַל- בניין סביל (לפעיל). גם הוא דגוש.

7. התפעל- יכול להיות פעיל וסביל, בניין דגוש.

הערה: לכל בניין סביל לא קיים ציווי ושם פועל.

בניין קל:
בניין זה כולל מספר צורות בהווה: שוֹמֵר (פוֹעֵל), שָמוּר (פָעוּל), יָכוֹל (פָעוֹל) , יָשֵן (פָעֵל).

בניין קל בזמן עבר: פָעַל, פָעֹל, פַעֵל.

בניין קל בזמן עתיד: מאופיין בתחיליות שבאות השרש: אית"ן.
ישנן שתי צורות: אֶפעׁל, אֶפעַל.

צורת הציווי: נגזרת מן העתיד וקיימת רק בגוף שני.

בניין נפעל:
הסימן של בניין נפעל בעבר ובהווה הוא תחילית נ'. בהווה יהיה קמץ ובהווה פתח, לדגומה: נִכנָס, לעומת העבר בו יהיה פתח: נִכנַס.
בגוף את: נִכְנֶסֶת. כאשר יש גרונית: ש.ל.ח: נִשְלַחַת.
במילים בעלות גרונית יש לשים לב לשינוי בעקבות השפעת הגרונית, כמו במילה נִשְלַחַת, כאשר שני סגול השתנו ל-שני פתח. התופעה שקיימת פה היא הנמכת תנועה בטרפז התנועות לפני גרונית (מתוך רצון להתקרב אל הגרונית), ובשלב שני גם הסגול השני הופך לפתח בהידמות בין תנועות: נִשְלֶחֶת -> נִשְלַחֶת -> נִשְלַחַת.

זמן עתיד: הסימן המזהה יהיה חד"ק (חיריק, דגש חזק משלים, קמץ) למשל: תִכָּנס.
הערה: גוף אתן: תִכָנַסְנָה.

צורת ציווי: ציווי נפעל יחול תמיד באות ה'+ חד"ק. לדגומה: הִשָּמֵר.

שם פועל: מורכב מציווי+ ל' בהתחלה. לדוגמה: לְהִשָּמֵר.

בניין הפעיל:

זמן עבר: יתחיל באות ה'+חיריק חסר. בזמן עבר תבוא י' אחרי עה"פ בהוא, בכל יתר הגופים אין י'! לדוגמה: הִפְקִיד-> הִפְקַדְתִי.

זמן הווה: מתחיל באות מ'+ פתח בכל הגופים. לדוגמה: מַפְקִיד.

זמן עתיד: פתח באותיות אית"ן בכל הגופים. לדוגמה: יַלבִיש

ציווי הפעיל: ה'+פתח בכל הגופים. לדגומה: הַלבֵש.

שם פועל: להַ+לביש = להַלבִיש.

בניין הופעל:
הדבר המאפיין את כל הזמנים בהופעל הוא שורוק מחוץ לאותיות השורש (לא בתוך השורש כמו בפֻעַל). לדוגמה: הֻופְעל , הֻולבַש.

בניין פעל
הדבר המאפיין את בניין פֻעַל בכל הזמנים הוא קובוץ  בפה"פ. לדגומה: סֻפַר.
המאפיין השני של בניין זה הוא דגש חזק משלים בעה"פ אך כשיש גרונית אסור לשים דגש, לכן נבצע תשלום דגש חזק תבניתי.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved