cking

  יום א', 11/04/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
 מילות קישור - סיקינג

מילות קישור

ראשי > לשון > מילות קישור

כפי שתוכלו לראות בטבלה שלהלן בשפה העברית ישנו מגוון רחב של מילות קישור שימושיות.
מילות הקישור מהוות חלק בלתי נפרד מהמשפט ולהן תפקיד תחבירי חשוב שתורם רבות להבנתו.
מילות הקישור מסייעות לנו להבין את הקשר הלוגי בין שני חלקים במשפט או בין שתי פסקאות, על כן חשוב מאוד לבחור את מילות הקישור בהקפדה.
ניתן לסווג את מילות הקישור על פי קבוצות שונות: מילות זמן, מילות ניגוד, מילות סיבה, מילות תוצאה, מילות הוספה וכיוצ״ב.

מילים

שם הקבוצה

אבל , אך , אולם , לעומת זאת , אלא , בניגוד ל , ואילו , בניגוד לכך , להפך , מצד אחד... מצד אחר, בעוד ש , ו... , אמנם , מחד גיסא... מאידך גיסא

מילות ניגוד

ו , וכן , גם , אף , כמו כן , כן , יתר על כן , זאת ועוד , נוסף על כך , מלבד , פרט ל , למעט , חוץ מ

מילות תוספת, הפחתה וצירוף

אכן , בייחוד , במיוחד , וודאי , ראוי לציין , יש להדגיש , ללא ספק

מילות הדגשה

זאת אומרת , כלומר , דהיינו , במילים אחרות

מילות הבהרה

סיכומו של דבר , מכל האמור ניתן לומר , לסיכום

מילות סיכום

למשל , כגון , לדוגמה

מילות הדגמה

בדומה ל... , כשם ש... , כפי ש... כך גם, כמו

מילות השוואה

כי, מחמת ה , משום ש , מפני ש ,הועיל ו , מאחר ש, היות ש, הודות ל ,בגלל , בשל , עקב ,בעקבות 

מילות סיבה

לכן , עם כן , איפוא , על כן , כתוצאה מכך , משום כך , עקב כך , בשל כך , אי לכך 

מילות תוצאה

כדי ש , לשם כך , על מנת , לתכלית זו , במטרה ל

מילות מטרה(תכלית)

אם , בתנאי ש , בלי , ללא , לולא , אלמלא

מילות תנאי

על אף ש... , אף ש... , למרות ה... , בכל אופן , עם זאת

מילות ויתור

א,ב,ג וכו' , 1.2.3 וכו', ראשית , שנית , קודם כל , והחשוב ביותר , תחילה , לבסוף

הבעת סדר

כאמור , כידוע , בהקשר זה , דרך אגב , כנזכר לעיל , בקשר לכך

מעבר לנושא אחר

כאשר, לפני, עד ש, מאז , תחילה , לאחר מכן , לאחר זאת , אחר-כך, בינתיים , במשך , כל זמן ש ,לפי שעה , כעבור , לאחרונה , בזמן האחרון

מילות זמן

במקום ש...

מילות מקום

או

מילות ברירה

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved