cking

  יום א', 11/04/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
פסקת פתיחה - סיקינג

פסקת פתיחה

ראשי > לשון > פסקת פתיחה

לפסקת הפתיחה יש שני תפקידים עיקריים: האחד הוא לציין את הנושא שהמאמר ידון בו והשני הוא להזמין את הקוראים לקרוא את הטקסט.
פסקת הפתיחה תהיה כ-8 שורות, כמו כן כל הפסקאות צריכות להיות כמעט באורך שווה.

המבנה המומלץ לפסקת פתיחה הוא:

רקע: מציינים את הנושא הנדון באופן כללי. פסקת הפתיחה צריכה להיות מנוסחת ברמת ההכללה.
הודעה: הנושא / ההודעה "היא חלק מ..." , "מהווה דוגמה ל...".
שאלה: השאלה היא בסוף פסקת הפתיחה והיא הפתיח לדיון- "עניין זה מעלה את השאלה...".

בכתיבת פסקת הפתיחה נשתמש באמצעים הבאים:

א. לציין את הנושא הנדון.
ב. הגדרה-
x הוא y. ההגדרה מפרשת מונח מרכזי המופיע בנושא.
    הגדרה של מילה- שני רכיבים עיקריים בהגדרת מילה: 1. דנוטטיבי- הכוונה היא למשמעות מילונית של המילה.
                                                                                   2. קונוטטיבי- הכוונה היא למשמעות הנלוות של המילה.
ג. הדגמה- שימוש בדוגמה.
ד. הקבלה- 
x כמו כך ב- y.
ה. השוואה.
ו. ציטוט.
ז. שאלה.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved