cking

  יום א', 11/04/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
גוף החיבור - סיקינג

גוף החיבור

ראשי > לשון > גוף החיבור

מבחינת ויזואלית גוף החיבור בנוי מפסקאות, כל פסקה דנה ברעיון אחד.
יש שורה ריקה בין פסקה לפסקה, אורך כל פסקה כ-6-8 שורות. אורך הפסקאות זהה.
קיים זיח (רווח) בתחילת השורה הראשונה של כל פסקה.

הדיון בנושא ובמטלותיו יופיעו אך ורק בגוף החיבור, המילים אחרות גוף החיבור מהווה את לב ליבו של המאמר. בגוף החיבור אנו מציגים טיעונים ומנסים לאשש או להפריך אותם, זאת נבצע באמצעות דרכים שיעזרו להבהיר את הכתוב, דרכי הבהרה מוכרות יכולות להיות: הדגמה, הקבלה, השוואה, הסבר והגדרה.

1. הדגמה: הדוגמה היא מקרה פרטי להבהרת רעיון פרטי. טקסט שיש בו הרבה מדי דוגמאות מורחבות עלול לייגע את הקוראים. די להסתפק בדוגמה אחת או שתיים המבהירות את העניין ומיד לעבור לחלק הבא בדיון. אפשר להשתמש בדוגמה גם כדי לשכנע את הקורא ואז הדוגמאות תהיינה קצרות ולא מורחבות, דוגמאות אלה יכולות להיות מגוונים מתחומים שונים, זמנים שונים וכו'.
פתיח לדוגמה: כמו, למשל, כגון..

2. הקבלה: ההקבלה היא אמצעי להמחשה, אך בשונה מהשוואה, הקבלה היא של עניין מתחום מסויים לבין עניין מתחום אחר לגמרי.
מילים המייצגות הקבלה: למה הדבר דומה?
x דומה ל- y , נטיב להבין זאת אם נתבונן ב.., x הוא כמו y כשם ש y כך x...

3. השוואה: השוואה מתבצעת בין שני עניינים על בסיס החיוב והשלילה גם כן.
מילים המודיעות על השוואה: בהשוואה ל.., בדומה ל.., בשונה מ.., כפי ש..

4. הסבר: ההסבר הוא דרך להבהיר את הכתוב וניתן לבצע זאת באמצעים אחדים:
א. תרגום משפה זרה לעברית.
ב. מילים נרדפות.
ג. חזרה על משפט שלם.
מילים המודיעות על הסבר: במילים אחרות, זאת אומרת, כלומר, דהיינו..

5. הגדרה: x הוא y.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved