cking

  יום ש', 10/04/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה לאומית - סיקינג

מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה לאומית

ראשי > אזרחות > מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

סמלים ומוסדות

מנורה- מקורה בבית המקדש. עלי הזית באים מתקופת נוח- סמל לשלום וא"י.

מגן דוד- מתחיל מהעת החדשה להוות סמל יהודי. נראה על מגנו של המלך דוד.

דגל- מורכב ממגן דוד ומשני פסים כחולים המסמלים את הטלית.

ההמנון, התקווה- מבטא את הקשר בין העם היהודי לא"י.

הכנסת- השם לקוח מ"הכנסת הגדולה". בית המחוקקים של ישראל בו מהכנים 120 חברים כבימי בית שני.

הרבנות הראשית- ישנם 2 רבנים בראשה, ספרדי ואשכנזי. היא נותנת תשובות לציבור, גם דתי וגם חילוני, בנושאי גירושין, נישואין וכו'. היא מייצגת לאומיות דתית.

בתי דין רבניים- שופטים בנושאי אישות: נישואין, גירושין וילדים. קיים חוק בתי דין רבניים הקובע שנושאי האישות, לא משנה מהי דתך, נקבעים רק עפ"י אוטוריטה (סמכות) דתית.

מועצות דתיות- מספקות שירותי דת לפי רשויות מקומיות, ביניהם: ייעוץ לפני חתונה, לימוד לבר- מצווה וכו'.

משרד הקליטה- פועל מתוקף חוק השבות ומטפל בקליטת עולים חדשים.

הסוכנות היהודית- פועלת מתוקף חוק הסוכנות היהודית ומהווה את הקשר בין העם שיושב בא"י ובין העם היושב בתפוצות. לפני קום המדינה תפקדה כהנהגת העם היהודי.

משרד הדתות- מספק שירותי דת לכל הדתות בארץ. נפקח על מקומות קדושים, רישום נישואין וגירושין ותקצוב. אחראי על כל שירותי הדת ועוסק בעיקר בדת היהודית.

קק"ל- הוקמה בשנת 1901 ע"י ההסתדרות הציונית. מופקדת על רכישת ותחזוק קרקעות בא"י. מטרתה היא קניית אדמות, ויישובן ביהודים.

חקיקה

החוקים נחלקים לשלוש קטגוריות: חוקים שיש בהם ביטוי לדת היהודית מקורם מהתורה.

חוקים המבטאים את הלאום היהודי.

חוקים המבטאים את התרבות והמורשת היהודית.

חוקים המבטאים את הדת היהודית ומקורם מהתורה מבטאים את הגישה של מדינת ישראל מדינת תורה וגישה של מדינה לאומית דתית. לדוגמא חוקי בתי דין רבניים, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חג המצות, חוק אסור גידול חזיר.

חוקים המבטאים את הלאום היהודי מבטאים את הגישה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי (זיקה לתפוצות העולם) ומדינת היהודים (רוב יהודי) ומבטאים את היותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי. לדוגמא חוק השבות, חוק האזרחות, חוק עשיית דין בנאצים, חוק מעמד ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית בארץ, חוק יסוד מקרקעי ישראל.

חוקים המבטאים את התרבות והמורשת היהודית מבטאים את הגישה של מדינת ישראל מדינת לאום תרבותיתלדוגמא חוק חינוך ממלכתי, חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, חוק רשות השידור.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved