cking

  יום ש', 10/04/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
סוגיית הזהות של אזרחי ישראל - סיקינג

סוגיית הזהות של אזרחי ישראל

ראשי > אזרחות > סוגיית הזהות של אזרחי ישראל

זהות- כלל המרכיבים שאדם מגדיר את עצמו.

המרכיבים הללו מתחלקים לשני סוגים:

שיוכים- מרכיבים שאדם נולד לתוכם כגון: מין, עדה וצבע עור.

נרכשים- מרכיבים שניתנים לשינוי כגון: דת, אזרחות ומקצוע.

זהותו של אדם נקבעת עפ"י הדגשים שהוא נותן למרכיבים מסוימים בזהותו.

כיצד אזרחי ישראל היהודים מגדירים את עצמם

זהות אזרחית- ישראלי.

זהות אזרחית לאומית- ישראלי יהודי (שייכות לעם היהודי).

זהות אזרחית לאומית דתית- ישראלי, יהודי, דתי.

זהות דתית חרדית- יהודי דתי שאינו ציוני.

כיצד אזרחי ישראל הערבים מגדירים את עצמם

זהות לאומית- מתחלקת לשניים: ערבי (פאן ערביות)/ פלסטיני (הקשר לפלסטין).

זהות אזרחית- ישראלי.

זהות דתית- מוסלמי/ נוצרי (תלוי לפי הדת).

כיצד אזרחי ישראל הדרוזים מגדירים את עצמם

זהות לאומית- דרוזים ערבים/ דרוזים פלסטינים.

זהות אתנית- דרוזים בלבד.

הדרוזים מתחלקים לשתי קבוצות. אך בנוסף הם יכולים להגדיר את עצמם בזהות אזרחית ובזהות דתית:

זהות אזרחית- ישראלי.

זהות דתית- שייכות לדת הדרוזית.

הדרוזים בוחרים כל אחד להדגיש פאן אחר:

דרוזי- ישראלי: מדגיש זהות אתנית ואזרחית.

ערבי- ישראלי- דרוזי: מדגיש זהות לאומית, אזרחית ודתית.

דרוזי- ערבי: מדגיש זהות לאומית ערבית.

דרוזי- פלסטיני: מדגיש זהות לאומית פלסטינית.

ערבי <- לאומי.

ישראלי <- אזרחי.

דרוזי <- דתי.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved