cking

  יום א', 19/05/24

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
איכות סביבה במזרח התיכון - סיקינג

איכות סביבה במזרח התיכון

ראשי > גיאוגרפיה > איכות סביבה במזרח התיכון

בעיות איכות הסביבה במזרח התיכון נובעות מ:

1. גידול אוכלוסייה מואץ, גידול עירוני מואץ.
2. תוכניות פיתוח גדולות ומהירות ללא כל התחשבות בסביבה.
3. פיתוח תעשייתי.
4. חוסר תקציבים בנושא: מעדיפים להשקיע בנושאים אחרים.
5. חוסר מודעות - במזרח התיכון לא מודעים לכך שאיכות חיים גבוהה נובעת כתוצאה מאיכות סביבה גבוהה.
6. תחבורה - עומס בכבישים, דלק לא מזוקק ברמה גבוהה.

הגורמים לזיהום מי תהום:

1. שאיבת יתר.
2. דליפות דלק למי התהום.
3. זרימת ביוב למי התהום.
4. חלחול דשנים וחומרי הדברה.
5. גידול בשטחים העירוניים, מה שמקטין את כמויות מי התהום - שטח רב יותר מצופה בבטון ויש פחות אדמות לחלחול מי התהום.
6. הפקת חשמל - דליפה של חלקיקים מזהמים לאוויר שבעקבותם יורד גשם מזוהם אל הקרקע ומזהם את הקרקע בחלחול.
7. פסולת וזיהום תעשייתי.

הגורמים לזיהום אוויר:

1. אקלים חם.
2. תחבורה מרובה.
3. תעשייה.
4. תחנות כח.
5. צפיפות עירונית ותעשייתית.
6. עשפל - עשן+ערפל.

הגורמים להמלחת קרקעות:

1. מים מליחים.
2. מחסור במשקעים.
3. אקלים יבש - התאדות מרובה.
כתוצאה מהמלחת הקרקעות יש פחות אדמות לחקלאות, פחות מזון ורעב. ניתן לראות תופעה זו באדמות הנילוס, הפרת והחידקל.

בעיות סביבתיות בחופי הים במזרח התיכון:

חופי הים והימים באזור הים התיכון סובלים מזיהום כבד הנגרם ע"י מספר גורמים:

1. נחלים - רוב הנחלים במזרח התיכון מזוהמים ובסופו של דבר הם מגיעים בדר"כ לים התיכון ובכך הם מזהמים את הים.
2. שפכים וביוב - רוב מדינות המזרח התיכון מזרימות את השפכים העירוניים והתעשייתיים שלהם לים.
3. נפט - אזור המזרח התיכון רווי בנפט, דרכי הובלת הנפט הם ע"י מכליות. כתוצאה מנזילות ותאונות של המכליות נשפך חלק מהנפט שלהם לים וגורם לזיהומו.
4. תיירות - חופי הים התיכון, מפרץ ים סוף משמשים כאתרי תיירות, אתרי רחצה לנופשים. נופשים אלה מזהמים ע"י ביוב ופסולת.
5. נמלים - במזרח התיכון ישנם נמלים רבים, כל אונייה מזהמת הן ע"י השלכת פסולת לים והן ע"י דליפות דלק.

בזיהום חופי הים והים עצמו ניתן להבחין במספר בעיות:

1. הרס של ענף התיירות.
2. הרס אקולוגי של הצמחייה והחי בים המשמשים חלק משרשרת המזון ומהווים מוקד תיירות.
3. ירידה באיכות מי הים יכולה לפגוע באיכות התפלתם וכידוע רבות ממדינות המזרח התיכון מתפילות מי ים.
4. קיימת תחרות על שימושי קרקע כאשר אחד סותר את השני לדוגמה: נמלי ים, מפעלי התפלה וזרימת ביוב ושפכים מתחרים עם התיירות.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved