cking

  יום א', 19/05/24

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
מטרופולין ירושלים - סיקינג

מטרופולין ירושלים

ראשי > גיאוגרפיה > מטרופולין ירושלים

מטרופולין ירושלים כוללת בתוכה את העיר העתיקה, שכונות כגון: פסגת זאב, הר חומה, עין כרם, מעלה אדומים ומבשרת ציון.
גלעין המטרופולין הוא העיר י"ם כאשר האוכלוסייה בתוכה מתחלקת למחצית יהודים ומחצית ערבים. בגלל המצב הפוליטי המורכב של י"ם עדיין לא הוגדרו גבולותיה של המטרופולין, הבנייה ביישובים הסובבים את י"ם האיצה את תהליך הפרבור והגבירה את קצב עזיבת העיר. בין העוזבים משפחות חילוניות וכן משפחות חרדיות בשל יוקר הדיור.

י"ם היא העיר הגדולה ביותר בישראל הן בשטחה והן במספר תושביה. אוכלוסייתה גדלה בקצב מהיר מאוד בגלל הריבוי הטבעי הגבוה של החרדים והערבים.
כיום י"ם היא מרכז תרבותי ודתי בקנה מידה לאומי ובינלאומי. מצויים בה מוסדות אקדמאים, ישיבות, מכוני מחקר, מוזיאונים, בנוסף הוקמו בה מוסדות ציבוריים ולאומיים כגון: קריית הממשלה, הכנסת ובית המשפט העליון. העיר י"ם היא מוקד תיירות מספר אחד של ישראל. כ-80 % מהתיירים המגיעים לארץ מגיעים גם לי"ם.

בעיות העיר י"ם

1. י"ם היא עיר ענייה יחסית מכיוון שבי"ם מצוי אחוז גבוה ביותר של ילדים, רובם משתייכים למגזר הערבי והחרדי, כמו כן סיבה נוספת לעוני הוא שמעטים מתושבי העיר עוסקים במסחר ורבים עוסקים בשרותי הארחה והסעדה שההכנסות מהם נמוכות.
ענף התעשייה גם הוא, אינו מפותח ויתר על כן רוב הגברים החרדים והנשים הערביות אינם יוצאים לעבוד.

2. י"ם מתאפיינת במתחים חברתיים - בעיר מתגוררות קבוצות אוכלוסייה שלמות ועל רקע זה קיימים בה מתחים קשים לדוגמה בין יהודים וערבים, בין חילונים לחרדים וכדומה.

3. קשה לנהל את העיר בשל המבנה המפוזר שלה.

4. י"ם סובלת מקשיי תחבורה בשל תנאים פיסיים, מיעוט בכבישים, מרכז העיר צפוף וגדוש ביותר. בעיה נוספת היא רחובות ובתים היסטוריים שלא ניתן להזיזם מכייון שי"ם היא בירת ישראל ומהווה יעד לביקורים רשמיים, לטקסים ולהפגנות של רבי משתתפים.

כדי להתגבר על קשיי התחבורה יש מס' פתרונות:

1. הפעלת רכבת קלה.

2. הוצאת מוקדי פעילות שונים ממרכז העיר והעברתם לאזורים אחרים בשולי העיר.

3. שיפוץ מסילת הברזל הישנה מת"א לי"ם והקמת מסילת ברזל חדשה תחסוך כניסה מיותרת של רכבים פרטיים לתוך העיר.

פיתוח תעשייתי בי"ם בהווה ובעתיד
לי"ם מעמד מועדף של אזור פיתוח א' למפעלים עתירי ידע וטכנולוגיה. כמו כן, גם לכל סוגי התעשייה. נעשה פיתוח מואץ של אזורי תעשייה בגנים טכנולוגיים (מקום קטן ובו עובדים על רעיון מסויים ולאחר שהופך להיות מסחרי הופך לתעשייה) אזור התעשייה גבעת שאול משלב תעשיית היי טק עם משרדים ומסחר, אזור תעשייה עטרות שומר על אופיו. כל אזורי התעשייה החדשים בי"ם הינם אזורים לתעשייה עתירת ידע וטכנולוגיה.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved