cking

  יום א', 19/05/24

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
האוכלוסייה היהודית בישראל - סיקינג

האוכלוסייה היהודית

ראשי > גיאוגרפיה > האוכלוסייה היהודית

כ- 80 % מכלל תושבי ארץ ישראל הם יהודים, חלקם היחסי של היהודים מצמטמצם בשל שיעורי ילודה גבוהים של הערבים. ישראל היא מדינת הגירה- המדיניות היא של חוק השבות (חוק יסוד הקובע שכל יהודי, זכותו להתיישב בישראל) וכתוצאה מכך היו מספר עליות משמעותיות בחייה של מדינת ישראל:

1. שנות ה-50 עלו לארץ מאסיה, אפריקה, אירופה ואמריקה.
2. שנות ה-90 רוב העולים באו מבריה"מ לשעבר ומאתיופיה.

לארצות המוצא של העולים יש השפעה על החברה הישראלית. כל עדה מביאה איתה את השפה שלה, תרבות, מנהגים, מוסיקה, מאכלים וכו'. כל אלה יוצרים גיוון ועושר תרבותי אך גם ניגודים, עימותים ופערים בין קבוצות המוצא השונות.
נוצר מצב של בידול חברתי- מצב בו קבוצת אנשים בעלי מאפיינים משותפים כגון דת ומוצא אתני מתגוררות באותו אזור בנפרד מקבוצות אוכלוסייה אחרות לדוגמה: שכונת מאה שערים בירושלים.

המיעוטים בישראל

קבוצות אוכלוסייה שונות מהאוכלוסייה היהודית כגון: ערבים, בדואים, נוצרים ודרוזים.
לפני קום המדינה רובם התיישבו בשטחי הפריפרייה (שוליים): בנגב, בגליל, בירושלים ובנצרת. האוכלוסייה גדלה בעיקר בשל הריבוי הטבעי כאשר שיעורי הילודה הם הגבוהים ביותר בארץ.

בהמשך מפורט על כל סוגי המיעוטים בארץ.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved