cking

  יום א', 19/05/24

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
החקלאות בישראל - סיקינג

חקלאות

ראשי > גיאוגרפיה > חקלאות

החקלאות בישראל

מאז קום המדינה הלכה והתפתחה החקלאות הישראלית. שיטות הגידול משוכללות וטכנולוגיות גידול חדישות תרמו לעלייה בכמות התוצרת ובמגוון הגידולים החקלאיים. עם זאת החקלאות הפכה מענף מוביל במשק בשנותיה הראשונות של המדינה לענף קטן יחסית כיום.

עובדות

1. מספר המועסקים בחקלאות בארץ עומד על כ-3 %.

2. חלקה של החקלאות בייצוא הוא כ- 2% מכלל הסחורות היוצאות מישראל בשנה.

3. כ-4000 קמ"ר מהשטח של מדינת ישראל מעובדים לחקלאות. (כל מדינת ישראל היא 21,000 קמ"ר)

טכנולוגיות חדישות בחקלאות

1. טפטפות.

2. אוטומציה- בענף הבקר והחלב, הפרות הולכות לכיוון המחלבה לבד וכל התהליך מתנהל באופן אוטומטי.

3. חממות.

4. פיתוחים בין-טכנולוגיים.

המשבר בחקלאות

בשנות ה-80 נקלעה החקלאות בישראל לקשיים וזאת בשל מספר סיבות:

1. משבר המים.

2. בתקופה זו השנים היו שחונות והמחסור במים פגע קודם כל בחקלאות שהיא הצרכנית העיקרית של המים. בשל כך צומצמו מכסות המים לחקלאות ומחירי המים הועלו, עלייה זו הביאה לעלייה במחיר המוצר הסופי (פירות וירקות).

3. התחזקות כוחות השוק והגברת התחרות - המשק החקלאי נחשף לתוצרת חקלאית זולה יותר ממדינות אחרות והחקלאים נאלצו לעמוד בתנאי תחרות קשים.

4. בשל תהליכי העיור המואצים הופשרו שטחים חקלאיים רבים ושינו את ייעדם לקרקע לבנייה.

הגידולים החקלאיים הנבחרים בישראל

1. ירקות- גידול ירקות נפוץ בכל חלקי הארץ. בקעת הירדן למשל מהווה חממה טבעית לגידול ירקות גם בעונת החורף

2. כותנה- בעשור האחרון חל צמצום עצום בשטחי הכותנה בשל המחסור במים. זהו גידול תעשייתי עתיר מים המתבצע בעיקר בדרום מישור החוף ובעמק בית שאן.

3. דגנים- כוללים חיטה, שעורה, ועוד. שטחים אלה הצטמצמו בשל המעבר לגידולים אחרים רווחיים יותר או מבוקשים יותר.

4. מטעים- כוללים זיתים, בננות, אבוקדו ועוד.

5. הדרים- מרבית שטחי גידול ההדרים מרוכזים באזור השרון. ייצוא ההדרים נחשב שנים רבות למרכזי בייצוא החקלאי, אולם כיום הוא סובל מקשיים רבים משום ש:

א. הצטמצמו מכסות המים לחקלאות.

ב. תחרות בכח עבודה- מחסור זה נובע בעיקר משכרם הנמוך של העובדים.

ג. תחרות בשווקים העולמיים (מרוקו, ספרד, פורטוגל ועוד)

ד. העיור הואץ- במרכז הארץ מופעלים לחצים להסב את הפרדסים לצורכי מגורים.

הייצוא החקלאי

בייצוא החקלאי של ישראל חלו שינויים גדולים. עד 1960 ענף ההדרים היה הענף המוביל בחקלאות. מראשית שנות ה-80 חלה ירידה בכל ענפי הייצוא החקלאיים וחלקם חדלו להתקיים.
ניתן להסביר תמורות (שינויים) אלה מכמה סיבות:

1. צמצום המים לחקלאות.

2. עיור מואץ במישור החוף.

3. השפעת פגעי טבע.

4. מחסור בידיים עובדות או כוח עבודה יקר.

5. תחרות בינלאומית.

הייבוא החקלאי

ישראל מייבאת מספר גידולים חקלאיים כגון: חיטה, קפה, תה, קקאו, אורז, סוכר והסיבות לכך הם:

1. העדר תנאים פיסיים אקלימיים הנדרשים לגידולים אלה.

2. מחסור בשטחים חקלאיים הנחוצים לגידולי השדה כדוגמת החיטה.

3. חוסר רווחיות כלכלית- הגיעו למסקנה כי רווחי יותר לייבא וכדאי לנצל את הקרקע לגידולים עתירי הכנסה.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved