cking

  יום א', 19/05/24

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
בנק שאלות בגרות בגיאוגרפיה - סיקינג

בנק שאלות

ראשי > גיאוגרפיה > בנק שאלות

- לפניכם בנק שאלות מתוך בחינות הבגרות.

גיאוגרפיה כלכלית

1. תאר את התפרסות בעולם של 2 מצמחי המשקה הבאים:

- תה

- קפה

- קקאו

מהם התנאים הפיסיים (קרקע, אקלים, מים) המסבירים את התפרסת של כל אחד מהצמחים שבחרת?

מלבד התנאים הפיסיים קיימים גם מאפיינים חברתיים וכלכליים לאזורי הגידול של 2 צמחי המשקה, הסבר ונמק.

 

2. לפניך רשימה של חמישה כלי שייט:

- אוניית מכולות

- אוניית גלנוע

- מכליות

- אוניות צוואר

- אוניות קו

א. תאר 3 מכלי שייט אלה וציין יתרון אחד לפחות של כל אחד מהם.

ב. הבא 2 דוגמאות לשינויים במיקום הנמל, במבנה שלו או במתקנים שלו שנעשו בגלל השימוש באוניות חדשות.

 

3.א. ציין 2 יתרונות ו-2 חסרונות לשימוש בתחבורה אווירית בהשוואה לשימוש באמצעי תחבורה אחרים.

ב. ציין והסבר 3 שינויים בתחבורה האווירית שנועדו להתאים אותה לעלייה ברמת החיים של האוכלוסייה ולחידושים טכנולוגיים.

 

4. א. השווה את השיקולים בין בחירת אמצעי תחבורה להובלת תוצרת חקלאית טרייה לבין הובלת חומרי גלם לתעשייה כבדה.

ב. בחר בשני מוצרים חקלאיים המובלים באמצעי תחבורה שונים, והסבר את השיקולים בבחירת אמצעי התחבורה להובלתם.

ג. בחר בדוגמה של חומר גלם לתעשייה כבדה, והסבר את השיקולים בבחירת אמצעי התחבורה להובלתו.

 

5. א. ציין 3 יתרונות של ההובלה הימית.

ב. ציין חמישה קשיים הכרוכים בהובלה הימית.

ג. ציין 4 תמורות (שינויים) שחלו בהובלה הימית בעשרות השנים האחרונות והסבר 2 גורמים לכך.

 

6. ישנם תעלות המחברות נהר עם נהר או אגם עם ים פנימי ונהר

א. ציין 3 תעלות כלאה בעולם.

ב. מה החשיבות שלהן?

ג. מהן מגבלות השייט בתעלות ובנהרות?

 

7. דיג:

א. ציין שני שדות דיג חשובים בעולם, ושתי מדינות המתפרנסות מכל אחד מהם.

ב. ציין והסבר ארבע בעיות העומדות לפני העוסקים בענף הדיג.

 

8. גידול חיטה באירופה הוא אינטנסיבי ביותר, ואילו גידול החיטה בארצות הברית הוא אקסטנסיבי, במסגרת משק מונוקולטורי

א. הסבר כל אחד משלושת המושגים שלפניך: "גידול אינטנסיבי" , "גידול אקסטנסיבי" , "משק מונוקולטורי"

ב. הסבר את ההבדל בין חיטה חורפית לחיטה אביבית, וציין את אזורי הגידול של כל אחד מסוגי החיטה האלה.

 

גיאוגרפיה של העולם המתפתח (העולם ה-3)

1.   השפעת הקולוניאליזם

תאר כיצד השפיע הקולוניאליזם על התפתחות העיור ועל התפתחות מערכת התחבורה במדינות העולם המתפתח.

 

2.שינויים בחקלאות

החקלאות במדינות העולם המתפתח עוברת שני תהליכים מרכזיים:

מעבר מחקלאות מקומית לחקלאות לאומית, ומעבר מחקלאות מחיה לחקלאות שיווק.

תאר את שני התהליכים, ופרט שלוש השפעות שליליות של תהליכים אלה.

 

3. דמוגרפיה

 א. ציין והסבר שלוש בעיות דמוגרפיות האופייניות לרוב מדינות העולם השלישי.

ב. הצג 2 גישות שונות לפתרון הבעיות הדמוגרפיות במדינות העולם השלישי.

 

4. חלק ממדינות העולם המתפתח נוקטות מדיניות של צמצום הילודה ואחרות מעודדות ילודה

א. הבא שיקולים לכל אחת מגישות אלה.

ב. מומחים הציעו פתרונות שונים לפיקוח על גודל האוכלוסייה. ציין 2 פתרונות כאלה ותאר כיצד הם מתקבלים ע"י האוכלוסייה.

 

5. בחלק ממדינות העולם המתפתח הנתונים הדמוגרפים הנוגעים לאוכלוסייה לוקים בחסר, מעוותים את המציאות או לא קיימים בכלל

א. ציין והסבר מדוע השגת נתונים על האוכלוסייה מהווה בעיה במדינות אלו.

ב. מהם השיקולים האפשריים המנחים את מדינות העולם ה-3 למסור נתונים שקריים על מספר תושביהם?

ג. ציין 3 גורמים העשויים להביא להקטנת האוכלוסייה בעולם ב-3.

 

6. מודל התמורה הדמוגרפית

א. תאר את ארבעת השלבים בהתפתחות הדמוגרפית. בתשובתך התייחס גם לריבוי הטבעי בכל שלב.

ב. מהן הסיבות ליחס בין ילודה ותמותה המתואר בכל אחד מהשלבים?

ג. הסבר באיזה שלב של התפתחות דמוגרפית נתון העולם ה-3 כיום וכיצד מצבו הדמוגרפי משפיע על רמת החיים של אוכלוסייתו.

 

7. א. מהם הגורמים לשיעור ילודה ותמותה בעולם ה-3?

ב. מהם הדרכים לצימצום מעגל העוני בעולם ה-3?

גיאוגרפיה של ארה"ב הבתר תעשייתית

1. אלסקה-פיתוח מול שימור:
א. תאר 3 השפעות של הפקת הנפט והזהב על פיתוח אלסקה
ב. הצג 3 טענות שמעלים התומכים בשימור הסביבה נגד הפיתוח באלסקה


2. מים בארה"ב:
א. הסבר את בעיית המים במערב ארה"ב ובמזרחה.
ב. ציין מפעל 1 להולכת מים בדרום מערב ארה"ב וכיצד מפעל זה מסייע מבחינה כלכלית יישובית לאזור בו הוא עובר.


3. ניו יורק:
א. תאר 3 תחומים שבהם בה לידי ביטוי אופייה של ניו יורק כעיר של ניגודים.
ב. הבא 3 סיבות שגרמו לקריסת מערכות עירוניות בניו יורק והבא פתרון לבעיה זו.


4. שיקגו:
א. הסבר כיצד ההתפתחות של שיקגו משקפת את המעבר מעיר תעשייתית לעיר בתר תעשייתית.
ב. מהם חשיבותם של מערכות התחבורה בהתפתחותה של שיקגו.


5. חקלאות:
א. מהם השינויים בתפרוסת הגידולים החקלאיים בארה"ב וסיבותיהם
ב. לארה"ב מדיניות של יצור עודפי מזון

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved