cking

  יום א', 19/05/24

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
סופוקלס - אנטיגונה - הגיבור הטראגי - סיקינג

הגיבור הטראגי

ראשי > ספרות > הגיבור הטראגי

הטרגדיה מעמידה במרכזה את הגיבור הטרגי שלו מערכת מאפיינים משלו.

"אנטיגונה" היא טרגדיה מאור מיוחדת שכן יש בה שני גיבורים טרגיים- אנטיגונה וההיפך לה-קריאון.

הדגמת אפיוני הגיבור הטרגי על אנטיגונה:

גיבור בוחר- (הגיבור הטרגי עושה מעשה למרות שהוא יודע את הסכנה שתקרה לו)- אנטיגונה יכולה לבחור בין להקשיב לצו המלך ולחוק ולא לקבור את אחיה לבין להמרות את צו המלך ולקבור את אחיה. היא בחרה להמרות את צו המלך ולקבור את אחיה. המרידות שלה במלכות נובעת מתחושה של "עד כאן". המרד שלה נובע משיקול דעת ומנחישות.

גיבור מודע- (הגיבור הטרגי מבין את משמעות הבחירה שלו)- אנטיגונה מודעת לכך שמשמעות הבחירה שלה היא מוות בשבילה כיוון שזהו העונש על הפרת צו המלך. בקינה היא מגיעה למודעות שטעתה.

גיבור חכם- אנטיגונה חכמה כיוון שהיא לא הגיעה לבחירתה סתם כך אלא בחירתה נבעה משיקולים שונים שהביאו אותה לעצם החלטה זו. היא מוכנה למות למען כבוד אחיה והיא לא מפחדת מסמכות-מהמלך.

גיבור מוסרי- (הבחירות של הגיבור הטרגי הן בחירות מוסריות)- אנטיגונה פועלת לפי ערכי המוסר שלה שאומרים כי כבוד המת והקשר המשפחתי קודמים לשלטון החוק.

גיבור נעלה- ( הגיבור הטרגי הוא ממעד חברתי גבוה)- אנטיגונה היא נצר למשפחת המלוכה וגיסה הוא המלך.

גיבור החוטא בחטא ההיבריס-("היבריס"= התנשאות, התגרות באלים, גאווה יתרה)- אנטיגונה חוטאת בחטא ההיבריס בכך שהיא דיברה בשם האלים והאלים אינם אוהבים שבני האדם חושבים שהם יכולים לפרשם ולפעות במקומם.

הדגמת אפיוני הגיבור הטרגי על קריאון:

גיבור בוחר- (הגיבור הטרגי עושה מעשה למרות שהוא יודע את הסכנה שתקרה לו)- בפני קריאון  עומדת דילמה קשה,של שלמות המשפחה מול שלמות השלטון. אם הוא יוותר לאנטיגונה הוא יראה בפני העם כאדם שפוטר את מקורביו (עושה להם פרוטקציה), אך אם הוא לא יוותר לה- עליו לחרוץ את דינה למוות כפי שהבטיח בצו המלך, וכידוע אנטיגונה היא ארוסתו של היימון, בנו.

קריאון חושש שיאבד את מעמדו בקרב בני עמו, ולכן אינו מוכן לשמוע לקולו של אף אחד ומחליט כי עונשה של אנטיגונה הוא עונש מוות.

גיבור מודע- (הגיבור הטרגי מבין את משמעות הבחירה שלו)- קריאון מודע לכך שמשמעות הבחירה שלו זה מוות לאחייניתו ולארוסת בנו שעתידה להיות אישתו. בסוף המחזה קריאון מודה בטעותו.

גיבור חכם- קריאון חכם משום שהוא הוגיע לבחירתו מטעם שיקולים שונים שהביאו אותו לבחור את בחירתו. בנאומו של קריאון  (המוצג במערכה הראשונה) הוא מצהיר שביטחון העיר חשוב לו מכל דבר ומבטיח שמי שימרה את פיו ייענש , ולפיכך הוא נאלץ להעניש את אנטיגונה.

גיבור מוסרי- (הבחירות של הגיבור הטרגי הן בחירות מוסריות)- קריאון פועל לפי ערכי המוסר שלו שאומרים כי צו המלך קודם לכל דבר- כולל כבוד של מת מהמשפחה ומבחינתו מילויי צו המלך חשוב יותר ממילויי של קבורה של מת.

גיבור נעלה- ( הגיבור הטרגי הוא ממעד חברתי גבוה)- קריאון שייך למשפחת המלוכה- קריאון הוא המלך של העיר תבי.

גיבור החוטא בחטא ההיבריס- ("היבריס"= התנשאות, התגרות באלים, גאווה יתרה) - קריאון חוטא בחטא ההיבריס בכך ,שגם הוא, מדבר בשם האלים. קריאון, אשר בטוח בצדיקתו ובכך שהצו שהוציא מקובל על רצון האלים, וחטאו הוא בכך שמי שיפר את הצו מורד בו בגלל בצע כסף.

לסיום, אנו למדים מתוך המחזה על רצונו של האדם ללכת אחרי רצונו ודעתו בלבד (חטא ההיבריס) ואנו רואים כי גם אנטיגונה וגם קריאון נחושים בצדקתם, כל אחד בשלו וכל כך שניהם נענשים (אומנם בדרך שונה) בסופו של דבר.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved