cking

  יום א', 19/05/24

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
בנק שאלות בגרות בספרות - סיקינג

בנק שאלות בספרות

ראשי > ספרות > בנק שאלות

הסיפור הקצר

1.    לפרטים רבים הבונים את העולם המתואר בסיפור הקצר עשויים להיות תפקידים שונים ובניהם: יצירת רושם של מציאות, עיצוב משמעות סמלית, אפיון הדמות ועוד.

הדגם תפקידים אלה באמצעות פרטים שונים מתוך סיפור שלמדת.

2.    הדגם הופעתו של מוטיב חוזר באחד מהסיפורים שלמדת. בהדגמתך התייחס לתפקידו של המוטיב החוזר במבנה הסיפור ולמשמעותו.

3.    תאר את מערכת היחסים במשפחה לפי סיפור שלמדת. בתשובתך התייחס לדמויות השונות, לדרך אפיונן, לקונפליקט עמו הן מתמודדות ולדרך בה הוא נפתר.

4.    סיבוך והתרה הם מושגים המבטאים שלבים מרכזיים בעלילה. בחר בסיפור 1 שלמדת והדגם את הופעתם במהלך העלילה ועמוד על משמעותם.

5.    תאר את סיומיהן של סיפור אחד שלמדת. האם הסיום הוא פתוח או סגור. פסימי או אופטימי. נמק את תשובתך תוך הסתמכות על דוגמאות מהסיפור כולו.

6.    בחר בסיפור בו הדמות הראשית עוברת איזשהו תהליך של התפקחות, שינוי, התבגרות. תאר את התהליך, כיצד הוא מסתיים ובאילו אמצעים אומנותיים הוא מעוצב?

רומאן

1. יש דמויות, שבמבט ראשון נראות חלשות וכושלות ובהמשך מתגלות בגדולתן, ולעומתן דמויות שלגביהן מתרחש תהליך הפוך. הדגם שני תהליכים אלו על-פי שתי דמויות מיצירה אחת.

2. תאר בקצרה נסיבות שהביאו למותה של דמות מרכזית או משנית ברומאן שלמדת, ועמוד על משמעותו של מוות זה ביצירה.

3. בחר בדמות מרכזית אחת ברומאן, ותאר ני פנים שונים באישיותה. הדגם שני פנים אלה באמצעות שתי אפיזודות.

4. בחר ברומאן שבו מגיעה הדמות המרכזית למודעות עצמית. מהו התהליך שבו מתגבשת מודעות זו? מה הקשר בין המודעות לאופן שבו מסתיים הרומאן?

5. מהם המניעים להתנהגותו של גיבור באחת היצירות שלמדת? כיצד רואה אותם הגיבור עצמו, וכיצד רואה אותם המחבר?

6. האם סיומו של הרומאן הוא סגור? (פותר שאלות שהוצגו) או פתוח (משאיר אותן בלתי-פתורות)? השב על-פי אחת הרומאנים שלמדת.

7. מהי השקפת המחבר באחד הרומאנים שלמדת? נמק תשובתך.

8. תאר שני יסודות ריאליסטיים ושני יסודות סמליים באחת היצירות שלמדת.

9. עמוד על שני מוטיבים מרכזיים ביצירה שלמדת. הסבר באיזה הקשר או הקשרים הם מוצגים ומהי תרומתם ליצירה בכללה?

10. מהו יחסן של הדמויות המרכזיות לאלוהים או לבעיות דת ומוסר באחד הרומאנים שלמדת?

11. מהו מקומו של היחיד בתוך החברה באחת היצירות, לפי בחירתך?

12. תאר קשרים בין 2 דמויות באחד הרומאנים. מהי חשיבותם של קשרים אלה?

13. שבירת סייגים או הפרת מוסכמות (מבחינה מוסרית, דתית, חברתית) ברומאן מתורגם שלמדת. תאר את התופעה ואת המסר המובע באמצעותה.

14. הסבר את תפקידי הסביבה (טבע, חברה...) באחד הרומאנים שלמדת.

15. השווה בין דמות מרכזית לדמות משנית ברומאן שלמדת: הסבר את ההבדלים באופיין של הדמויות, בתפקידיהן ובדרכי עיצובן ביצירה.

16. מהי המציאות המתוארת באחד הרומאנים ומה מסמלת מציאות זו?

17.   הסבר את המושגים "דמות שטוחה" ו"דמות עגולה" והדגם על-פי שתי דמויות ברומאן שלמדת.

18. מהם, לדעתך, הקטעים המותחים ביותר, באחד הרומאנים שלמדת, שחזר אותם בקצרה, והסבר מה גורם למתח בכל קטע.

דרמה

1. מהו הקונפליקט העיקרי באחד המחזות שלמדת. מה תפקידו ביצירה?

2. בחר 2 דמויות-משנה מתוך טרגדיה יוונית שלמדת. כתוב על אופי הדמויות, על תפקידן ביצירה ועל זיקתן לדמות הראשית.

3. מהו השיא הדרמטי באחד המחזות ומה מקומו במבנה היצירה?

4. מהו המשותף בין גיבר לבין יריבו באחד המחזות שלמדת?

5. הגיבור הטרגי מייצג את האנושות כולה, למרות היותו שונה ביותר מן האנושות הרגילה (על-פי אריסטו). הדגם את הטענה שהגיבור הטרגי אכן שונה מן האנושות הרגילה.

6. הטרגדיה על-פי אריסטו בנויה כתהליך המתחיל ב"נקודת-מוצא", עובר ל"משבר" או "שיא" ומשם דרך "המפנה" אל "הפורקן". בדוק באיזו מידה מחזה אחד שלמדת הולם תבנית זו.

7. תאר את גילויו  של הסבל באחת הטרגדיות שלמדת. הסבר ממה נובע הסבל, ומה הן דרכי התמודדות עמו.

8. לקשרי דם יש תפקיד מכריע בהיווצרות הקונפליקט הטרגי ובהשתלשלותו. תאר תופעה זו, כפי שהיא באה לידי ביטוי במחזה אחד שלמדת. האם, לדעתך, יש לתופעה זו קשר לכוחה של הטרגדיה לרגש את הצופה ולעורר בו תגובות של זעזוע או של חמלה? הסבר דבריך.

9. מהם היסודות הטרגיים של הדמות הראשית באחד ממחזות סופוקלס?

10. אחד מסימני-ההיכר העיקריים של הטרגדיה הקלאסית הוא שגב (או הרוממות). הסבר כיצד בא סימן-היכר זה לידי ביטוי במרכיבים שונים של מחזה.

11. האם אבודה מראש היא מלחמתו של הגיבור? הסבר והדגם על-פי "אנטיגונה".

12. כיצד דברי הסיום של המקהלה ב"אנטיגונה" מאירים על ההתרחשויות וכיצד הם משקפים את תפקיד המקהלה לאורך המחזה?

13. לדעת אריסטו, הטרגדיה אמורה לעורר חמלה ופחד בלב הצופים. בחר בטרגדיה אחת של סופוקלס, הסבר אילו מאפיינים בדמות הגיבור הטרגי ואילו התרחשויות עשויים לעורר רגשות מעין אלה.

14. מוטיב העיוורון והראיה באחד המחזות של סופוקלס: א. באלו דרכים בא המוטיב לידי ביטוי? ב. מה תפקידו בעלילה?

15. הפרת סדר (חברתי, משפחתי, מוסרי) היא יסוד מרכזי בטרגדיות של סופוקלס: א. במה מתבטאת הפרת הסדר?; ב. כיצד משפיעה הפרדת הסדר על השתלשלות העלילה הטרגית?

16. אף-על-פי שהטרגדיות של סופוקלס מעוגנות בעולם רחוק וזר, הן מועלות על הבמה ונלמדות גם היום. מה מקנה להם ערך על-זמני?

17. קיים פער בין הכוח המוקנה לשליט מעצם מעמדו הרם ובין תפיסתו המוגבלת באשר הוא אדם. דון בפער זה, כפי שהוא בא לידי ביטוי במחזה שלמדת.

18. הגיבור הטרגי ממיט אסון על בני ביתו. בחן רעיון זה על-פי אחת הטרגדיות שלמדת.

19. מהי מידת אחריותו של גיבור לגורלו באחת הטרגדיות? נמק והדגם.

20. המשגה הגורלי בטרגדיה. ציין מי השוגה, באיזה שלב של היצירה התרחש המשגה. מה הן הסיבות למשגה ומה תוצאותיו?

21. תאר את דמותו וגורלו של המלך באחת הטרגדיות של סופוקלס.

22. תאר דיאלוג ומונולוג ותפקידם באחת היצירות מאת סופוקלס.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved