cking

  יום ב', 21/06/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
נהג חדש מהו? - סיקינג

נהג חדש מהו?

ראשי > חינוך תעבורתי > נהג חדש מהו?

נהג חדש הינו נהג שקיבל רישיון נהיגה והחל ממועד תשלום הרישיון בבנק הדואר יחשב לנהג חדש למשך שנתיים.
נהג חדש לרכב פרטי, ופרטי דו- שימושי או מסחרי עד 4 טון חייב לשים שלט או מדבקה בשמשה האחורית של הרכב שכתוב עליה "נהג חדש".
רשיון הנהיגה יחודש לחמש שנים נוספות בתנאי שהנהג לא ביצע עבירות תנועה מסוכנות בשנה האחרונה. אם הנהג נדון בעבירות כאלה, עליו לעבור את כל הבדיקות והבחינות (או חלק מהם על פי החלטת רשות הרישוי ) מחדש ואז יחדש את רישיונו לשנתיים נוספות.
כל בעל רישיון נהיגה חייב להשתתף בקורסי השתלמות מטעם משרד הרישוי שולח את רשיון הנהיגה לחידוש כל 5 שנים (מי שחייב בדיקות רפואיות יקבל רישיון לחידוש שנתיים).

משרד הרישוי שולח את הרישיונות באמצעות הדואר, הרישיון הופך תקף רק לאחר תשלום דמי הרישיון בבנק. בעל רישיון נהיגה מתבקש להודיע למשרד הרישוי על כל שינוי שחל במצבו הבריאותי, ויש להודיע על כל שינוי בשם או כתובת תוך 15 יום מתאריך השינוי. תמונתו של הנהג מופיעה על גבי הרישיון.

נהג חדש –חובת מלווה

החל מה- 1 לנובמבר 2004 חלה חובת נהג מלווה לנהג חדש לתקופה של 3 חודשים (חודשיים בעבר) לכל מי שהוציא רישיון נהיגה לרכב מנועי (פרטי ,משא,אוטובוס זעיר) החל מתאריך כניסת החוק.

הגדרת נהג מלווה

מי שבידיו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, או לפחות ומלאו לו 30 שנים או 3 שנים ותק.
לא ינהג נהג חדש בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רישיון נהיגה אלא אם כן העונה לתנאים הנ"ל ויושב במושב שלצדו מלווה.
הנוהג באופנוע, טרקטור ובטרקטורון - אינו חייב מלווה .

נהג חדש –הסעת נוסעים (חוק חדש)

נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הלווי ,לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים כל זאת עד שמלאו לו 21 שנים.
אלא אם יושב לצדו נהג מלווה שהוגדר בחוק להיות נהג מלווה (מפורט מעלה)

קורס רענון (השתלמות)

בשנה שבה מלאו לבעל רישיון הנהיגה 3 שנים מיום הוצאת רישיון נהיגה יוזמן בעל הרישיון לביצוע השתלמות נהיגה ,
ההשתלמות תתבצע במקומות שיפרסם משרד הרישוי מפעם לפעם.
נהג אשר לא ביצע את ההשתלמות לא יחודש לו רישיון הנהיגה רק לאחר ביצוע ההשתלמות.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved