cking

  יום א', 19/05/24

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
קווי אורך ורוחב - סיקינג

קווי אורך ורוחב

ראשי > גיאוגרפיה > קווי אורך ורוחב

קווי אורך:
קו אורך מציין את מיקומה של נקודה מסוימת על פני כדור הארץ ממזרח או ממערב לקו גריניץ'. ניתן לאפיין את מיקומה של נקודה כלשהי על פני כדור הארץ בעזרת הצלבה של שני קווים שהם בעצם זוויות על פני הכדור.
קו האורך הוא קו דמיוני, העובר על פני כדור הארץ מקוטב אחד לשני, הקווים אינם מקבילים זה את זה. הנקודה הרחבה ביותר בין שני קווים היא על קו המשווה (עליו יסופר בהמשך) והמרחק בינהם הוא 111 ק"מ. מהנקודה הרחבה ביותר הקווים מצטמצמים לשני הכיוונים. קו האורך האמצעי הוא קו גריניץ', והוא נקרא כך כי הוא עובר בעיירה באנגליה הנקראת גריניץ'. 180 מעלות מקו גריניץ' ("מאחוריו", בצד השני המקביל אליו בכדור הארץ) נמצא "קו התאריך", כי ממנו מתחילים למנות את השעות של היום החדש ואת תחילתה של השנה החדשה.

חשוב לדעת:
- כל קווי האורך מתחילים בקוטב אחד ומסתיימים בקוטב הנגדי.
- קווי האורך אינם מקיפים את כדור הארץ.
- קווי האורך אינם מקבילים אחד לשני.
- קווי האורך שווים באורכם.
- המרחקים בין קווי האורך הולכים ומצטמצמים ככל שמתרחקים מקו המשווה.
- בקו המשווה המרחק בין הקווים הוא 111 ק"מ.
- ישנם 360 קווי אורך.
- כאשר מתייחסים לקו אורך חובה תמיד לציין אם הוא נמצע ממזרח לקו גריניץ' או ממערב לו.
- קו האורך נקרא בלועזית מרידיאן ובעברית קו הצהריים.

קווי רוחב:
קווי הרוחב הם קווים דמיוניים, אופקיים המקיפים את הכדור ממזרח למערב. קווים אלה מציינים את מיקומה של נקודה מסוימת על פני כדור הארץ מצפון או מדרום לקו המשווה. ניתן לאפיין את מיקומה של נקודה כלשהי על פני כדור הארץ בעזרת הצלבה של שני קווים שהם בעצם זוויות על פני הכדור.
קו הרוחב הוא קו דמיוני, העובר על פני כל כדור הארץ, הקווים מקבילים זה את זה ולכן המרחק בניהם תמיד יישאר שווה. המרחק בין מעלת קו רוחב אחת לסמוכה לה הוא 111 ק"מ. קו הרוחב האמצעי הוא קו המשווה. אורך הקווים מצטמצם ככל שמתרחקים מקו המשווה ומתקרבים לקטבים.

חשוב לדעת:
- קו הרוחב הארוך ביותר הוא קו המשווה שמספרו אפס מעלות, אורכו 40,000 (ארבעים אלף) ק"מ והוא מקיף את כל כדור הארץ ממזרח למערב.
- קווי הרוחב הקצרים ביותר הם הקטבים שם הם מצטמצמים לגודל נקודה, ומספרם 90.
- מצפון לקו המשווה יש 90 קווי רוחב ומדרום לקו המשווה 90 קווי רוחב נוספים, סה"כ 180.
- כאשר מתייחסים לקו רוחב חובה תמיד לציין אם הוא נמצא מצפון לקו המשווה או מדרום לו.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved