cking

  יום א', 14/04/24

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
מבנה הפסיכומטרי - סיקינג

מבנה הפסיכומטרי

ראשי > מבנה הפסיכומטרי

מבנה הבחינה הפסיכומטרית : הבחינה הפסיכומטרית בודקת את יכולות המועמד בשלושה תחומים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. היא מורכבת משישה פרקים - שניים בכל נושא, שלכל אחד מהם מוקצבות 25 דקות - ומשני פרקים נוספים המכונים "פרקי פיילוט", אשר נראים כפרקי בחינה לכל דבר, אך אינם נכנסים לציון המשוקלל ומשמשים לצורכי מחקר והשוואה סטטיסטית בלבד. שני "פרקי הפיילוט" ניתנים בדרך כלל בנושאים שונים זה מזה. לנבחן אין כל דרך לדעת מה הם "פרקי הפיילוט", ולכן הוא חייב להתייחס לכל הפרקים כאל "פרקי אמת" שציונם ייחשב בציון המשוקלל. כל השאלות ניתנות בצורת מבחן רב ברירתי (שאלות אמריקאיות).

חשיבה כמותית

פרק החשיבה הכמותית מכיל 25 שאלות המכסות בעיות מתמטיות בתחומים שונים, כמו גאומטריה, אלגברה, אחוזים, ממוצעים, שאלות יחס, הסקת מסקנות מתוך גרף וכדומה. על פי רוב, רמת השאלות בפרק עולה - בתחילתו מופיעות השאלות הקלות ובסופו השאלות הקשות.

חשיבה מילולית

פרק החשיבה המילולית מכיל 30 שאלות. סוגי השאלות השונים בפרק המילולי הם:

  • הכרת מילים וביטויים - חלק זה בוחן את אוצר המילים של הנבחן.

  • אנלוגיות - חלק זה בוחן את יכולת הנבחן להשוות בין יחסים שונים.

  • החלפת אותיות - חלק זה בוחן את רמת האסוציאטיביות של הנבחן בשפתו, על ידי מציאת שלשה משותפת של אותיות מתוך ארבע מלים חסרות במשפטים הניתנים.

  • השלמת משפטים - חלק זה מכיל שאלות המציעות לנבחן מספר אפשרויות לקשרים הלוגיים המתאימים למשפט, ועליו לבחור את האפשרות המתאימה ביותר. שאלות אלה בוחנות כושר לוגי-שפתי.

  • שאלות היגיון - שאלות היגיון נוגעות בנושאים שונים, החל מלוגיקה, שאלות הסקת מסקנות, שאלות "אמת ושקר" וכן שאלות על ביטויים, שהנבחן אמור להבין מה משתמע מהם.

  • הבנת הנקרא - חלק זה מכיל קטע ברמה גבוהה, בדרך כלל מאמר מדעי, שאחריו ניתנות שאלות הבנה.

אנגלית

פרק האנגלית מכיל 27-29 שאלות הבוחנות את הידע והשליטה של הנבחן בשפה האנגלית. סוגי השאלות השונים בפרק האנגלית:

  • השלמת משפטים - חלק זה בוחן את אוצר המילים של הנבחן.

  • ניסוח מחדש - נתון משפט ואחריו ארבעה משפטים שונים, ועל הנבחן לבחור את המשפט שמשמעותו היא הדומה ביותר למשמעות המשפט המקורי.

  • הבנת הנקרא - בפרק האנגלית שני קטעי הבנת הנקרא ואחריהם מספר שאלות שבוחנות את טיב הבנת הקטע על ידי הנבחן.


  • (מידע: ויקיפדיה)

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved